การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ สำคัญอย่างไร ควรตรวจอะไรบ้าง

สำหรับวัยสูงอายุนั้นร่างกายจะเริ่มเสื่อมถอย ระบบร่างกายต่างๆจะเริ่มทำงานได้ไม่ดี ดังนั้นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญ เพื่อให้รู้ถึงสุขภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ผู้สูงอายุ หมายถึง?

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย และทางอารมณ์ ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสำคัญอย่างไร?

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนั้นจะช่วยให้สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ หากมีโรคประจำตัวอยู่ก็จะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เป็นรุนแรงมากขึ้น สามารถที่จะช่วยลดโอกาสการโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ และหากพบโรคในระยะเริ่มต้น ก็จะสามารถรักษาได้ง่ายและหายได้เร็วขึ้น

ผู้สูงอายุควรทำการตรวจสุขภาพอะไรบ้าง

 • ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น ชั่งน้ำหนัก ตรวจความดันโลหิต หรือซักประวัติผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคที่เคยเป็น แพทย์จะได้ใช้ข้อมูลเพื่อประเมินในด้านการตรวจอื่นๆต่อไป
 • ตรวจภาวะการได้ยิน การตรวจจะช่วยให้ทราบถึงภาวะการได้ยินในปัจจุบัน หากการได้ยินแย่ลง มีภาวะหูตึงเกิดขึ้น หรือมีปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการได้ยิน ก็จะได้หาแนวทางในการรักษาต่อไป
 • ตรวจตา เมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเกิดโรคทางตา เช่น ประสาทจอรับภาพเสื่อม ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม เป็นต้น
 • ตรวจสุขภาพของช่องปาก ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาสุขภาพทางช่องปากที่เกี่ยวกับเหงือกและฟัน เช่น เหงือกอักเสบ ฟันผุ เป็นต้น
 • ตรวจภายใน จะเป็นการตรวจค้นหาก้อนเนื้องอกที่อาจเป็นเซลล์มะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี
 • ตรวจเลือด เช่น การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงโรคเบาหวาน ตรวจระดับไขมันเพื่อดูความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด เป็นต้น
 • ตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ตรวจปัสสาวะ ทำการตรวจเพื่อคัดกรองความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง ตรวจคัดกรองหาสิ่งผิดปกติในช่องท้อง เช่น นิ่วในถุงน้ำดี ไขมันพอกตับ ก้อนที่รังไข่ ก้อนที่ตับ เป็นต้น
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจเพื่อดูความผิดปกติของหัวใจ วัยผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจมากขึ้น
 • เอกซเรย์ทรวงอก เป็นการตรวจดูความผิดปกติบริเวณปอด เช่น วัณโรคปอด ก้อนที่ปอด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
 • ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ตรวจเพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะกระดูกพรุน ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดกระดูกหักตามมาได้
 • ตรวจ Mammogram และอัลตราซาวด์เต้านม เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี

การตรวจสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุไม่ควรที่จะทำการละเลย เพราะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงของโรคต่างๆตามมา ซึ่งการตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองปัญหาสุขภาพต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี