ถ่ายบัตรประชาชนอย่างไรให้ข้อมูลปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทันสมัยขึ้น ไม่ว่าจะซื้อของ สั่งของ หรือสมัครเรียน ก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์กันได้หมดแล้ว แม้แต่ส่งสำเนาบัตรประชาชนก็ส่งผ่านทางออนไลน์กัน ซึ่งก็ต้องทำอย่างระวัง และอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยหากใครนำสำเนาเราใช้ในทางที่ผิด

ถ่ายบัตรประชาชนให้ปลอดภัยด้วย 3 ขั้นตอน  

1.อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด 

ในอดีตเราจะต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลังบัตร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ควรถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด รวมถึงไม่ควรส่งภาพถ่ายหลังบัตรประชาชนให้แก่ผู้อื่น เนื่องจากหลังบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่า “Laser ID” เป็นชุดตัวเลขที่มีไว้สำหรับยืนยันตัวตนร่วมกับเลขบัตรประชาชน ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐ อย่างการสมัครเพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินก็จำเป็นต้องใช้ตัวเลขชุดนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าตัวเลขดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ อาจถูกนำตัวเลขนี้ไปสวมรอยได้ อาจทำให้เราเสียสิทธิ์หรือเสียทรัพย์โดยไม่ทันได้รู้ตัว 

2.ควรเซ็นสำเนาถูกต้องให้ถูกวิธี 

ในการถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งให้คนอื่นนั้น ก่อนส่งเราต้องทำการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยมีวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้อง ดังนี้ 

  • ให้ขีดคร่อมลงไปบนสำเนาบัตรประชาชน แนะให้ขีดสองเส้น แต่ต้องระวังไม่ให้เส้นที่ขีดไปทับบริเวณรูปถ่ายใบหน้าของเจ้าของบัตรประชาชน
  • เขียนระบุวัตถุประสงค์ในการใช้สำเนาบัตรประชาชนลงไปให้ชัดเจน
  • ให้เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” และให้ระบุวันเดือนปีที่ใช้สำเนาบัตรประชาชนลงไปด้วย  

3.ควรเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง 

ในการเซ็นสำเนาถูกต้อง เราควรเขียนรายละเอียดตามที่กล่าวไป ทับลงไปบนบัตรประชาชนได้เลย แต่ระวังอย่าให้ทับรูปถ่ายใบหน้าอีกเช่นกัน และสิ่งที่สำคัญคือไม่ควรเขียนรับรองสำเนาถูกต้องไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งหรือพื้นที่ว่าง ๆ รอบสำเนาบัตรประชาชน เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราไป อาจนำไปลบหรือแก้ไขข้อความที่ระบุไว้ เพื่อนำไปใช้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ 

บัตรประชาชนเป็นข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล ที่มีไว้ทำธุรกรรมต่างๆ การสำเนาหรือถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่น ต้องมั่นใจว่าบุคคลนั้นเชื่อถือได้ และเราได้ทำการเขียนกำกับในบัตรประชาชนครบถ้วนตามที่แนะนำแล้ว ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเจ้าของบัตรเอง นอกจากนี้ไม่ควรเผยแพร่บัตรประชาชนของตนเองผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการสนทนาต่างๆ อาจเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพนำข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์ได้