วางแผนคุณภาพชีวิตหลังเกษียณให้มั่นคง

ในปัจจุบันประเทศไทยของเราถึงว่ากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมของผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพชีวิตในวัยหลังเกษียณจจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ที่เป็นเรื่องที่คนในวัยทำงานควรจะให้ความสำคัญ และเตรียมพร้อมพร้อมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะสามารถวางรากฐานของคุณภาพชีวิตเอาไว้ได้อย่างมั่นคง ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพการเงิน จะได้ไม่ทำให้ส่งผลที่ต้องเจอกับปัญหาความเสี่ยงต่าง ๆ ในบั้นปลายของชีวิต

  1. สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เป็นเรื่องปกติที่พบอยู่ในช่วงวัยทำงาน ที่ถือเป็นช่วงที่ร่างกายยังมีความแข็งแรงอยู่ ที่มักจะโหมทำงานหนัก เพื่อที่จะรีบสร้างเนื้อสร้างตัว เพื่อที่จะสามารรถเก็บออมเงินเอาไว่เยอะ ๆ เพื่อไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตให้ได้มาก ๆ จนทำให้หลายคนละเลยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพ ที่กว่าจะเห็นคุณค่า และความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ก็อาจจะแก้ไขไม่ทัน ไม่อาจจะไปเจอปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในวัยเกษียณเสียแล้ว ซึ่งในเวลานั้นร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยลงตามอายุ เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานขึ้น

  1. ทำประกันลดความเสี่ยง

การมีประกันสุขภาพ และประกันชีวิตจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงิน ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมการสูญเสีย และที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ที่จะเป็นวิธีที่สามารถเซพค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับคุณและครอบครัวได้แม้จะเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็ตาม

  1. วางแผนชีวิตหลังเกษียณ

การวางเป้าหมายของการวางแผนเกษียณอายุ คือการที่คุณหยุดทำงานหารายได้ไปแล้ว แต่ยังสามารถมีเงินเพื่อนำเอามาใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม ที่สามารถดูแลตัวเองได้ โดยหลักการเบื้องต้นมีสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงในการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุ อาจจะเป็นวิธีการออมเงินเก็บ หรืออาจจะเป็นการกำหนดเป้าหมายในช่วงเวลาหลังระยะเวลาเกษียณ

  1. รู้จักเก็บออมและต่อยอดเงินด้วยการลงทุน

โดยที่ในปัจจุบัน มีการคาดการณ์เอาไว้ว่า ทุกคนควรที่จะมีเงินเก็บก้อนหนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุให้ได้คนละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากจะให้พูดตรง ๆ แหล่งรายได้หลังเกษียณจากเงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินสมทบจากองทุนต่าง ๆ อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ดีพอ ที่จะสามารถหาเงินได้ในจำนวนที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี หรือเอาชนะค่าเงินเฟ้อในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นการเริ่มวางแผนลงทุนในระยะยาวจึงมีความสำคัญ ควรศึกษาข้อมูลให้ดี

สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณอายุนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพร่างกาย หรือในเรื่องของสุขภาพการเงิน ที่จะเป็นแหล่งเงินทุนที่จำเป็นที่จะต้องนำเอามาใช้อาศัย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยที่ควรจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตและบริหารจัดการเงินตั้งแต่วันนี้ยังไม่สาย เพื่อวัยเกษียณที่มั่นคงและมีความสุข ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ยิ่งคุณเริ่มต้นได้เร็วเท่าไร ก็จะยิ่งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณให้กับคุณได้มากเท่านั้น