ภูมิคุ้มกันสามารถบำบัดการรักษามะเร็งได้อย่างไร

ปัจจุบัน “มะเร็ง” ที่เป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก บ้างคนก็รักษาหาย แต่ก็ต้องทนทุกข์กับผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบำบัด (คีโม) ตอนนี้มีแนวทางรักษาอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า  “ภูมิคุ้มกันบำบัด” จะมีวิธีการรักษาแบบไหน แล้วรักษามะเร็งได้อย่างไร

ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) คืออะไร ?  

ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) คือ การรักษาโรคมะเร็งด้วยการกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมเพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันนี้ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็ง 

ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็งได้อย่างไร ? 

โดยการเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวเพื่อให้สามารถจับ สังเกต และทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ เพื่อช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น 

ภูมิคุ้มกันบำบัดมีกี่แบบ ทำงานอย่างไร  

ภูมิคุ้มกันบำบัดมีหลากหลายวิธีในการนำสารกระตุ้นเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีการทำงานกับกลไกร่างกายที่แตกต่างกันออกไป แบ่งได้ 5 ชนิด ดังนี้ 

1.ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody)  คือ การให้ยาสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับเซลล์มะเร็ง โดยยาเข้าไปควบคุมการเจริญเติบโตหรือควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์มะเร็ง 

2.ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบไม่จำเพาะ (Non-specific Immunotherapy)  คือ  การให้ยาสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีที่ไม่จำเพาะ มักใช้พร้อมกับหรือหลังการรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้ยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา โดยยาจะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานของร่างกายในการทำลายเซลล์มะเร็ง 

3.ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบใช้ไวรัสรักษามะเร็ง (Oncolytic Virus Therapy) คือ การฉีดไวรัสที่ตัดต่อพันธุกรรมให้จำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง เข้าสู่เซลล์มะเร็ง โดยไวรัสที่ฉีดเข้าไปจะทำลายเซลล์มะเร็ง โดยไวรัสจะทำการแบ่งตัวภายในเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งตาย หลังจากนั้นตัวเซลล์ที่ตายจะปล่อยแอนติเจนหรือสิ่งที่ร่างกายระบุว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมออกมา ทำให้ร่างกายสร้างสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีที่มีผลเจาะจงกับเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ 

4.ภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโดยใช้ที-เซลล์บำบัด (T-cell Therapy) คือ การฉีดทีเซลล์ (T-cell Therapy) ที่ผ่านกระบวนการการดัดแปลงให้มีความจำเพาะกับตัวรับ (Receptor) ในเซลล์มะเร็งกลับเข้าสู่ร่างกายจาก โดยการนำเซลล์ในเลือดของร่างกายมาดัดแปลง เพื่อให้ T-cell ทำลายเซลล์มะเร็ง 

5.ภูมิคุ้มกันบำบัดแบบใช้วัคซีนโรคมะเร็ง (Cancer Vaccines) คือ การฉีดวัคซีนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยวัคซีนจะช่วยทำให้ร่างกายให้สามารถจดจำเซลล์มะเร็งและสามารถทำลายโปรตีนที่มีความเกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็งได้ ปัจจุบันมีการนำมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งหลากหลายชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก 

การรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของผู้ป่วย แต่ทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการรักษามะเร็งด้วยวิธีไหนต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ รวมถึงข้อจำกัดของผู้ป่วยเองด้วย และทุกการรักษามีผลข้างเคียงทั้งสิ้น แต่มากน้อยต่างกันไป