การถนอมอาหาร คืออะไร มีประโยชน์ และมีวิธีการอะไรบ้าง

มีอาหารหลายประเภทที่สามารถใช้วิธีถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุของอาหารไม่ให้เน่าเสียเร็ว โดยการถนอมอาหารนั้นมีทั้งการทำในครัวเรือน และในอุตสาหกรรมอาหาร

การถนอมอาหาร ที่เป็นที่นิยมน้ำปลาร้าปรุงสุก

การถนอมอาหาร คืออะไร?

การถนอมอาหาร คือ การเก็บอาหารหรือการแปรรูปอาหาร ทำให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้นโดยไม่เน่าเสีย สามารถเก็บอาหารไว้บริโภคในวันอื่นๆ หรือช่วงนอกฤดูกาลของอาหารนั้นๆได้ จึงมีการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การตากแห้ง การดอง การเชื่อม การแช่อิ่ม เป็นต้น

ประโยชน์ของการถนอมอาหาร

 • ทำให้อาหารมีอายุการเก็บที่นานกว่าอาหารสด
 • ช่วยบรรเทาการขาดแคลนอาหาร เช่น เกิดภาวะแห้งแล้ง ภัยธรรมชาติ ทำให้สามารถนำอาหารที่ได้ถนอมไว้มาบริโภคได้
 • เป็นการใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลไม้ราคาตกต่ำ ล้นตลาด เหลือทิ้ง สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้
 • ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับการขนส่ง พกพาอาหารไปที่ห่างไกลได้โดยที่อาหารไม่เน่าเสีย

การถนอมอาหารมีวิธีอะไรบ้าง

การใช้ความเย็น

 • การแช่เย็น เป็นการใช้อุณหภูมิต่ำในการเก็บอาหารแปรรูป หรืออาหารสด ให้เก็บได้นานกว่าอุณหภูมิห้อง ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตช้าลง จึงป้องกันการเน่าเสียของอาหาร เช่น ทำให้ผักเหี่ยวช้าลง เก็บเนื้อสัตว์ได้นานขึ้น เป็นต้น
 • การแช่แข็ง เป็นการถนอมอาหารโดยใช้อุณภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เป็นวิธีที่นิยมใช้กับเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล

การใช้ความร้อน

 • พาสเจอร์ไรส์ เป็นการใช้ความร้อนต่ำในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ สามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ทนทานต่อความร้อนต่ำได้ วิธีนี้มักใช้กับอาหารจำพวกน้ำผลไม้ และนม
 • สเตอริไลซ์ เป็นการใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการการสเตอริไลซ์สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น

การใช้น้ำตาล

 • การกวน เป็นการนำเอาผลไม้สุกมาผสมกับน้ำตาล ใช้ความร้อนในการกวนปานกลาง จากนั้นลดไฟให้อ่อนลง ใช้ไม้พายกวนไปเรื่อยๆ จนผลไม้เหนียวข้น จากนั้นยกลงจากเตาแล้วทิ้งไว้ให้เย็น นำไปบรรจุใส่ขวด
 • การเชื่อม โดยการใช้น้ำตาลกับน้ำมาใส่ภาชนะ เคี่ยวให้น้ำตาลละลายจนเหนียว แล้วใส่อาหารลงไป แล้วเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนๆ จนอาหารชุ่มไปด้วยน้ำเชื่อม อาหารที่มักนิยมนำมาเชื่อม เช่น เผือก กล้วย ฟักทอง มะยม เป็นต้น

การทำให้แห้ง

 • ทำให้แห้งโดยวิธีธรรมชาติ โดยการผึ่งลม หรือใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ
 • ทำให้แห้งโดยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น ใช้เตาอบ เครื่องอบแห้ง จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 • การรมควัน เป็นวิธีที่นิยมในการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ หรือปลา

การหมักดอง

 • การหมัก เป็นการใช้เอนไซม์ที่ผลิตจากรา ยีสต์ และแบคทีเรียบางชนิด เพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบทางอินทรีย์ของอาหาร ทำให้กลิ่น รสชาติ และสีของอาหารเปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้อยู่ได้นานขึ้น ไม่เน่าเสียเร็ว
 • การดอง เป็นการนำอาหารไปแช่ในน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชู เพื่อช่วยยืดอายุของอาหาร เช่น การดองผัก การทำปูเค็ม เป็นต้น

การใช้เครื่องซีลสูญญากาศ

 • เป็นการดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วซีลปิดปากถุง เมื่อไม่มีอากาศในบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ ทำให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น

การใช้ก๊าซไนโตรเจน

 • เป็นการใช้ก๊าซไนโตรเจนเข้าไปแทนที่อากาศภายในบรรจุภัณฑ์ เป็นวิธีที่สามารถชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพของอาหารได้

สำหรับการถนอมอาหารนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างรสชาติใหม่ๆให้กับอาหารบางประเภทได้อีกด้วย